הסכם שכר חדש 2018 שנחתם ב- 29/1/19

תאריך: 03/02/2019

​ב- 29/1/19 נחתם הסכם שכר חדש למנהלי החינוך ברשויות המקומיות.


מכתב הסבר מאבי קמינסקי, יו"ר האיגוד:

כ"ה שבט תשע"ט
‏31 ינואר 2019

לכבוד
חברי האיגוד

שלום רב,


הנדון: הסכם שכר – חדש מיום 29.1.2019

כפי שפורסם, לפני מספר ימים נחתם הסכם שכר חדש למנהלי אגפי החינוך ובעלי התפקידים הייעודיים.

בטרם אפרט את עקרונות ההסכם אני מבקש לציין כי את המו"מ לאורך השנים ובמיוחד בעת האחרונה הובילה מזכ"לית הסתדרות המורים, הגב' יפה בן דויד וזה המקום להודות לה אישית על הובלת המו"מ בנחישות ולפעמים ביצירת משבר וחשיבה על הכרזת סכסוך עבודה, מאידך גם "בשום שכל" למול כלל הגורמים שניהלו את המשא ומתן.

הסכם השכר הובא לדיון לפני מספר שבועות לפני הנהלת האיגוד אשר אישרו את תוכנו.

העיקרון המוביל בהסכם זה היה הגדלת טבלאות השכר וההשתכרות לבעלי התפקידים הייעודיים – חינוך יסודי, גנ"י, על יסודי, חנ"מ, ברשויות הקטנות והבינוניות.

העיקרון השני שהוביל אותנו במשא ומתן הוא רציפות ואי פגיעה בשכר של בעלי התפקידים שעוברים ממשרד החינוך לרשויות לדוגמא: מנהלי בתי ספר וסגנים, וזאת על מנת לשמר המשכיות. 
אחריותנו לשמור על מקצועיות התפקיד ברשויות המקומיות.


השווי הכלכלי של ההסכם היה תוספת של כ 12% ומרכז השלטון הוסיף לבקשת הסתדרות המורים והאיגוד, ותודה על כך, עוד 2%, כך שהחישובים להסכם היו תוספות של כ- 14% אך הם התחלקו שלא שווה בשווה בין בעלי התפקידים וגודל הרשות כך שיהיו חברים בהסכם שיזכו לתוספות שכר גבוהות יותר ויהיו שפחות – אך הסכם זה היה מחויב להיחתם כך, כיוון שהיו עיוותי שכר שנוצרו במהלך השנים.

ההסכם מיועד לחברי האיגוד המועסקים בהסכם הקיבוצי, למנהלי מח' החינוך בתפקידים – מנהלי אגפי חינוך-ראש ההיררכיה, מנהלי מח' ייעודיות – חינוך יסודי, על יסודי, גנ"י, חינוך מיוחד ותוספת תקנים לממלאי התפקיד במינהל לאגפי החינוך ברשויות החינוך החרדי והחינוך הלא יהודי.

תחולת ההסכם מיום 1.1.18 – כך שבמהלך החודשים הבאים אמורים להתקבל אצל החברים מעבר "להיקף "ההסכם גם הפרשים מתאריך שציינתי 1.1.18.

בנוסף הוסכם על קבלת מענק חד פעמי של 3,800 ₪ שאמור להתקבל במשכורת ינואר 2019 שמשולם ב- פברואר 2019 באם "יספיקו" חברות המחשבים להחיל את תוקף ההסכם בימים אלו. מרכז השלטון המקומי עושה מאמצים לקדם זאת לבקשת המזכ"לית והנהלת האיגוד.

חשוב לציין כי כמו כל משא ומתן לא כל בקשותינו התקבלו והיו קשיים של תסכול והפסקת המו"מ - אך בסופו של יום הגענו לחתימת ההסכם.

הנושאים בהם נתקלנו בקשיים הינם מכסות קפ"מ – יציאה לגמלאות ממכסות הסתדרות המורים, פריצה של תקרות השכר ולהביא בהתאמה למעבר חברים מניהול בתי ספר לרשויות – בעיקר הקטנות.

בסופו של יום האתגר המשמעותי הינו המעבר בתנאי העבודה של עובדי ההוראה העוברים בין הבעלויות השונות יכלול גם את הרשויות המקומיות בתפקידי הניהול ברשות החינוך המקומית ותנאי שכרם ועבודתם יושווה.

אני תקוה כי בהסכם הבא נקדם נקודות אלו.

תום ההסכם הינו בתאריך 31.12.20, כך שבעוד חצי שנה נתחיל לקיים מו"מ להסכם שכר הבא ונקווה כי התהליך ימשך פחות זמן.

מעבר לגורמים הפורמליים שהיו הצדדים בהסכם כגון מרכז שלטון מקומי- יו"ר מ.ש.מ., יו"ר וועדת יחסי עבודה סמנכ"לית חינוך וחברה במ.ש.מ., מרכז המועצות האזוריות – יו"ר המרכז לשעבר, ואנשי משרד האוצר. חובה לציין את הצוות שהוביל את המו"מ בהסתדרות המורים (מעבר למזכ"לית) – הגב' רינה אסא, עו"ד רחל בורברג ומר עזרא גנור -יועץ כלכלי – כולם אנשי הסתדרות המורים, מר יעקב אגמון יועץ להנהלת האיגוד וכן את גב' חגית מגן הממונה על יחסי עבודה במ.ש.מ. 
וכמובן תודות לרמי הופנברג סגני והנהלת האיגוד.בברכת הצלחה,

אבי קמינסקי
יו"ר האיגוד

============================
============================