הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
פתח/סגור תפריט
  • פייסבוק
  • יוטיוב

מטרות האיגוד

​האיגוד שואף לקדם ולחזק את מעמדם של מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, תוך קידום מקצועי, הרחבת ההשכלה וההכשרה, השתתפות בהשתלמויות, עידוד יוזמות חינוכיות, הכנת ניירות עמדה וקבלת מעמד סטטוטורי.
האיגוד פועל רבות  בשיפור תנאי השכר ותנאי העבודה והגנה מפני פיטורי עובדים.

בשנים האחרונות האיגוד פועל להקמת תשתית אדמינסטרטיבית עצמאית ולהימצא בכל מקום שבו נוכחות האיגוד יכולה להשפיע על המדיניות החינוכית של מדינת ישראל כדי להביא למציאות שבה יגדל חלקו של השלטון המקומי בגיבוש המדיניות החינוכיות והלאומית.
האיגוד פועל למיסוד תהליכי עבודה משותפים עם הנהלות האגפים במשרד החינוך ובמרכז השלטון המקומי. הוא מעודד פעולות רווחה של חברי האיגוד, בעיקר באמצעות עמותות המורים. כמו כן, האיגוד פועל לעידוד קשרים עם עמיתים מקבילים במדינות שונות.

חברי האיגוד שומרים על קשר ישיר ורצוף באמצעות אתר האינטרנט, דואר אלקטרוני וקבוצות whatsapp על פי מחוזות. אחת לשנה מתקיימת השתלמות שנתית למנהלי אגפי החינוך, במסגרתה נפגשים כל חברי האיגוד "למרתון" בן שלושה-ארבעה ימים בו מועברים תכנים מקצועיים לצד ערבי תרבות. אחת לתקופה, במסגרת זו נבחרים חברי הנהלת האיגוד החדשים.
האיגוד מיוצג על ידי הנהלה בת 23 חברים וועדת ביקורת. החברים נבחרים בבחירות שמתקיימות אחת לארבע שנים, בהתאם לתקנון העמותה והסתדרות המורים. ההצטרפות לאיגוד והחברות בהנהלת האיגוד נעשים על בסיס התנדבותי.

בראש האיגוד מכהן יו"ר, שנבחר בבחירות אישיות, ולצידו גזבר ויו"ר וועדות מקצועיות שונות. כל ועדה מעלה לדיון, באמצעות היו"ר שלה, נושאים הרלוונטים לתחום פעילותה. ההחלטות לביצוע מתקבלות בישיבות ההנהלה המתקיימות אחת לחודש. בישיבות ההנהלה מתקבלות החלטות של החלטה על מדיניות, קביעת יעדים וחתירה לביצועם. בסיום כל ישיבת הנהלה מתפרסם פרוטוקול למעקב אחר ביצוע ההחלטות.

ישיבת הנהלת האיגוד


מטרות האיגוד